ARCHITECTURE

אדריכלות ועיצוב פנים במשמר דוד

בית משפחת פטורי

 בית דו משפחתי עבור משפחה אחת

משרד אדריכלים פזית חזיז תכנן בית דו-משפחתי שעוצב במיוחד עבור שתי משפחות מקרבת דם ראשונה.

משפחות אלו רכשו את המגרשים יחד מכיוון שהן רצו לגור יחד אחד ליד השני , אך עם זאת נושא הפרטיות היה חשוב להם לא פחות.

היחידות מעוצבות באופן דומה, אך אחת היחידות קטנה מהשנייה בשל תנאי המגרש .

בתכנון בית דו משפחתי זה ניתן לצפות בחזית הראשית . החזית אחידה ומעניקה תחושה של בית גדול אחד אך עם זאת מופרדת לחלוטין לשתי יחידות נפרדות.

שטח מגרש כ 500 מ"ר | גודל הבית כ 250 מ"ר