ARCHITECTURE

תכנון בית פרטי בשורש

בית משפחת תבור

בית שתוכנן להשקעה עם חשיבה לעתיד לבוא

אדריכלות ועיצוב פנים למשפחת תבור ממושב שורש. הבית הזה תוכנן ונבנה עבור השקעה בשלבים הראשונים של חייו, הזוג רצה להשכיר את הבית וכך לשלם את ההוצאות שהוא יצר.

אך מיכוון שיתכן ובעתיד הזוג יחליט לעבור לגור בבית החלטנו לתכנן קומה עתידית ונוספת אשר בנוי כמעטפת ומאפשרת בעתיד להגדיל את הבית בעוד כ 80 מ"ר.

הבית צופה על נוף מושלם עם מגרש של 500 מ"ר ומיכוון שהבית נמצא במושב שורש שם תנאי הטופוגרפיה הררים הוא גבוה מהכביש ב כ 3.50 מ'

מה שדורש לעלות לא מעט מדרגות.

שטח מגרש כ 500 מ"ר | גודל הבית כ 160 מ"ר